Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

(42) 207 73 39

opus@opus.org.pl

Rewitalizacja w Łodzi

StartRewitalizacja w Łodzi
StartRewitalizacja w Łodzi
O projekcie Sieciowanie Mikrowsparcia Animatorzy
  • Nazwa projektu: Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi
  • Koordynator: Jolanta Woźnicka
  • Kontakt: jwoznicka@opus.org.pl
  • Partnerzy: Centrum Aktywności Lokalnej, Społecznie Zaangażowani
  • Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Zależy nam też, by osoby, które chcą coś działać w strefie Wielkomiejskiej Łodzi mogły się nawzajem poznać. Dlatego przygotowujemy 2 ogólnomiejskie Fora Animacji - Łódź Do Wioseł, podczas których będzie można wymienić się pomysłami, inspiracjami i dowiedzieć się więcej o działaniach przygotowywanych w ramach rewitalizacji Łodzi. Rewitalizacji, czyli procesu wyprowadzenia centrum miasta ze stanu kryzysu przy udziale jego mieszkańców, którym – jesteśmy tego pewni – nie jest ono obojętne. Ważne jest też poznanie ze sobą ludzi działających na jednym terenie – np. osiedla, kwartału, dzielnicy – tak, by mogli się spotkać i porozmawiać o tym, co można zrobić razem. Dlatego też zorganizujemy 2 lokalne Laboratoria Współpracy – cykliczne spotkania poświęcone temu, by połączyć siły dla dobra najbliższego otoczenia. Zadzwoń do naszych animatorów (kontakt znajdziesz poniżej) i stwórz grupę lokalnych aktywistów.
Najlepsze ze zgłoszonych pomysłów mają szansę na mikrowsparcie – od 1500 do 5000 zł. Jakie są warunki? Działania mogą być prowadzone na terenie Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Rdzenia Strefy. Działania nie powinny być realizowane bezpośrednio na ul. Piotrkowskiej – są w Łodzi miejsca, które potrzebują Waszych pomysłów bardziej! Mikrowsparcia w roku 2015 zostały już rozdane, a ich efekty możecie obserwować w środowisku lokalnym w Łodzi.

czytaj więcej

  • · Krzysztof Smug: 725 593 878, ksmug@opus.org.pl
  • · Maciej Urbański: 531 700 131, maciej.urbanski@spoleczniezaangazowani.eu
  • · Maria Nowakowska: 606 325 848, mnowakowska@opus.org.pl
  • · Jacek Gralczyk: 530 726 868, vigarat@gmail.com

Najnowsze informacje


W dniu 4 kwietnia br.w godzinach 10.00-15.00, w Instytucie Europejskim, ul. Piotrkowska 262 w Łodzi, odbędzie się Wojewódzka konferencja o...

Działania identyfikujące aktywne podmioty i mieszkańców, sieciowanie i wsparcie mikro- działań to podstawowe elementy Programu Animacji...

Tak, jak zapowiadaliśmy, zaprosiliśmy na spotkanie lokalnych liderów, miejskich aktywistów, organizacje i instytucje działające w...

Co w projekcie?

Sieciowanie

Aktywni mieszkańcy Łodzi powinni znać siebie nawzajem. To wspaniała inspiracja.

czytaj więcej

Mikrowsparcia

Dofinansowaliśmy 92 projekty na blisko 200 tys zł aktywizujące mieszkańców Łodzi

czytaj więcej

Animatorzy

Animatorzy pomagają realizatorom projektów składać wnioski i je realizować.

czytaj więcej

Model

W ramach projektu przygotowaliśmy model PAS. Warto go znać!

czytaj więcej

nasi partnerzy