Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

42 231-31-01

opus@opus.org.pl

Aktualności

StartAktualności
StartAktualności

STAŻ LUB SZKOLENIE dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność ekonomiczną

dnia 22 Maj, 2017 in OWES region przez Maria Nowakowska

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje? Podnieść kompetencje? A może chcesz zobaczyć jak działają inne PES i wdrożyć ich rozwiązania w swojej organizacji?

W ramach projektu pn. „OWES – rozwój ekonomii społecznej” możemy sfinansować 10 staży lub szkoleń rozwijających kadry PES (członkowie, kadra zarządzająca, pracownicy, wolontariusze) z terenu powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego wieruszowskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego i sieradzkiego.

Dofinansowanie stażu:

 Staż będzie zorganizowany w innym podmiocie ekonomii społecznej z terenu Polski;

 Tematyka/zakres stażu będą wpisywać się w potrzeby i kierunek rozwoju PES z którym związany jest stażysta;

 Okres trwania stażu: od 3 dni do 2 tygodni, minimum 4 h dziennie,

 W ramach dofinansowania można pokryć następujące koszty: dojazdów, noclegów, wyżywienia.

 Wartość dofinansowania na jeden staż – 1600 zł

 

Dofinansowanie szkolenia:

 Podnoszą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej, pracowników, wolontariuszy, członków PES, a zakres tematyczny szkolenia wpisuje się w potrzeby i kierunek rozwoju organizacji;

 W ramach dofinansowania mogą zostać pokryte koszty szkolenia, dojazdu, wyżywienia, noclegu;

 Wartość dofinansowania na jedno szkolenie – 1600zł

 

O wsparcie może starać się każdy PES na jednego pracownika.

Kiedy: Szkolenie/staż powinny być zrealizowane w okresie czerwiec-listopad 2017r.

Aby skorzystać z dofinansowania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać podpisany skan na adres: mhibner@opus.org.pl do dnia 14.06.2017r.

O przyznaniu dofinansowania decydować będzie ocena zgłoszeń, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Kompletność złożonego formularza (wypełnienie wszystkich pól, dołączenie wymaganych załączników);

2. Na ile staż/szkolenie odpowiada na potrzeby organizacji ? - 0-5

3. Na ile staż/szkolenie jest konieczne dla rozwoju organizacji ? - 0-5

4. Na ile wiedza i umiejętności nabyte w ramach stażu/szkolenia pomogą rozwinąć organizację? 0-5

5. Na ile udział w szkoleniu/stażu przyczyni się do zwiększenia możliwości stworzenia nowych miejsc pracy? 0-5

W przypadku otrzymania przez kilka zgłoszeń takiej samej liczby punktów, o pierwszeństwie zadecyduje data i godzina wpływu zgłoszenia.

Czytaj dalej

TRWAJĄCE NABORY WNIOSKÓW – Sieradz i łódzkie Złotno

dnia 10 Maj, 2017 in Aktualności ogólne i organizacyjne przez Maria Nowakowska

Złotno

Nabór w konkursie na działania dla i z mieszkańcami łódzkiego Złotna trwa do 19.05. W związku z tym prezentujemy kluczowe dokumenty dla projektu - regulamin  i instrukcję aplikowania. Jeżeli cokolwiek sprawi Wam problemy - piszcie do koordynatorki projektu, Jolanty Woźnickiej (jwoznicka@opus.org.pl). Pamiętajcie, że wnioski składamy tylko przez Witkac.pl. Katalog możliwości jest bardzo szeroki – nie zabraknie miejsca dla Waszych aktywistycznych marzeń J

Sieradz

Uwaga uwaga aktywiści z Sieradza i okolic! Do 26.05 trwa nabór grantów dla aktywistów i organizacji z Sieradza. Prowadzony jest on w ramach „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” i skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Sieradza.

O JAKIE GRANTY MOŻNA APLIKOWAĆ?

W ramach konkursu organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Sieradza poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe terenu Sieradza działające na rzecz Miasta.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od 8 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. do godz. 16.00.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:

8.06.2017r. – 13 .12.2017r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe informacje o konkursie. Poniżej prezentujemy kluczowe dokumenty dla aplikujących:

Regulamin Konkursu,

Wniosek dla grup nieformalnych składających wniosek poprzez organizację,

Wniosek dla organizacji pozarządowych

Wniosek na założenie organizacji,

Wzór sprawozdania.

Chcesz pomóc nam w promocji konkursu? Wydrukuj i wywieś w swojej okolicy plakat informacyjny o konkursie.

Oczywiście przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów. O dyżurach doradców będziemy informować na stronach internetowych.

KONTAKT DO DORADCY:

Magdalena Poulain, 603 866 547, mpoulain@opus.org.pl

Krzysztof Smug, 725 593 878, ksmug@opus.org.pl

Harmonogram dyżurów doradców:

Dyżury w pokoju nr 45 p. I – wejście do Urzędu od ul. Ogrodowej.

10.05 godz. 14-18 - Nadina Milewska-Pindor, nmilewska@opus.org.pl

11.05 godz. 10-14 - Małgorzata Stępień-Dudek, mstepien@opus.org.pl

16.05 godz. 14-18 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

18.05 godz. 10-14 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

23.05 godz. 14-18 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

25.05 godz. 10-14 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

26.05 godz. 10-16 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl - ostateczny termin składania ofert

Spotkanie grupowe 11.05 godz. 15.00 – I p. sala konferencyjna - Urząd Miasta Sieradz - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl, Tel. 725593878

Więcej informacji: www.grantnalepszystart.pl  i www.rada-lodzkie.org.pl

Czytaj dalej

Grant dla aktywnych - dyżury doradcze w Sieradzu

dnia 10 Maj, 2017 in Aktualności ogólne i organizacyjne przez Maria Nowakowska

W poniedziałek (8.05.2017r.) ruszył konkurs na najciekawsze pomysły mieszkańców Sieradza, które mogą otrzymać wsparcie w ramach mikrograntów. To nowość, dlatego by lepiej przygotować mieszkańców do wypełnienia wniosków Urząd Miasta i Centrum Opus zapraszają na spotkania informacyjno-konsultacyjne. Celem tych spotkań jest rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z konkursem, dostarczenie szerokiej wiedzy na temat wymagań, a także wsparcie w wypełnianiu wniosków.Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na podstronie Granty dla aktywnych.

Harmonogram dyżurów doradców:

Dyżury w pokoju nr 45 p. I – wejście do Urzędu od ul. Ogrodowej.

10.05 godz. 14-18 - Nadina Milewska-Pindor, nmilewska@opus.org.pl

11.05 godz. 10-14 - Małgorzata Stępień-Dudek, mstepien@opus.org.pl

16.05 godz. 14-18 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

18.05 godz. 10-14 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

23.05 godz. 14-18 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

25.05 godz. 10-14 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl

26.05 godz. 10-16 - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl - ostateczny termin składania ofert

Spotkanie grupowe 11.05 godz. 15.00 – I p. sala konferencyjna - Urząd Miasta Sieradz - Krzysztof Smug, ksmug@opus.org.pl, Tel. 725593878

Czytaj dalej

Grantobiorcy ze Złotna - macie chwilę w zapasie! :-)

dnia 09 Maj, 2017 in Aktualności ogólne i organizacyjne przez Maria Nowakowska

W związku z chwilowymi trudnościami z generatorem wniosków (na szczęście już pokonanymi!) wydłużamy terminy naboru wniosków w konkursie "Złotno. Moje Osiedle - Moi Sąsiedzi". Wnioski można składać do 19 maja. Zachęcamy jednak, by nie zostawiać rejestracji i składania wniosków na ostatnią chwilę! Wszystkim, którzy potrzebuję wsparcia polecamy kontakt z naszymi doradcami (możliwość umówienia się po 17) oraz zapraszamy na spotkanie doradcze 12 maja 2017, w godz. 14.00 - 17.00, które odbędzie się w siedzibie biblioteki ul. Garnizonowa 38. Podczas spotkania będzie można uzyskać pomoc w założeniu konta w generatorze oraz skonsultować swój projekt. Zapraszamy!

Czytaj dalej

TRWA NABÓR - SIERADZ 2017 - „Program Mikrograntów Na Realizację Zadań Z Zakresu Inicjatyw Lokalnych” - do 5000 zł dotacji

dnia 05 Maj, 2017 in Grant na lepszy start przez Maria Nowakowska

Uwaga uwaga aktywiści z Sieradza i okolic! 8 maja 2017 roku startuje konkurs na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Sieradza.

O JAKIE GRANTY MOŻNA APLIKOWAĆ?

W ramach konkursu organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 500 zł do 5000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrograntów na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców Sieradza poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe terenu Sieradza działające na rzecz Miasta.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od 8 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r. do godz. 16.00.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: ​

8.06.2017r. – ​13 .12.2017r.

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe informacje o konkursie. Poniżej prezentujemy kluczowe dokumenty dla aplikujących:

Regulamin Konkursu,

Wniosek dla grup nieformalnych składających wniosek poprzez organizację,

Wniosek dla organizacji pozarządowych

Wniosek na założenie organizacji,

Wzór sprawozdania.

Chcesz pomóc nam w promocji konkursu? Wydrukuj i wywieś w swojej okolicy plakat informacyjny o konkursie.

 

 

Oczywiście przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów. O dyżurach doradców będziemy informować na stronach internetowych.

KONTAKT DO DORADCY:

Magdalena Poulain, 603 866 547, mpoulain@opus.org.pl

Krzysztof Smug, 725 593 878, ksmug@opus.org.pl

 

Więcej informacji: www.grantnalepszystart.pl  i www.rada-lodzkie.org.pl

Czytaj dalej

TRWA NABÓR - RZGÓW 2017 - Program mikrodziałań dla Rzgowa - do 3000 zł

dnia 24 Kwi, 2017 in Grant na lepszy start przez Maria Nowakowska

ZDOBĄDŹ DO 3000 ZŁ! - skorzystaj z „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców” gminy Rzgów!

24 kwietnia 2017 roku startuje konkurs na realizację inicjatyw lokalnych w ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców ” skierowany do społeczników i organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Rzgów.

O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?

W ramach „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców” organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe mogą starć się o mikrodotacje i środki na wsparcie lokalnych przedsięwzięć w wysokości od 1000 zł do 3000 zł!

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?

Celem „Programu mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców” i konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców gminy Rzgów poprzez realizację inicjatyw lokalnych. Dlatego realizatorzy Programu: Gmina Rzgów, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Rada Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego premiować będą inicjatywy oddolne wspierające, wzmacniające lub rozwijające lokalną społeczność, budujące lokalną tożsamość, promujące gminną kulturę, twórców, dziedzictwo i historię, dotyczące organizacji wydarzeń sportowych, krajoznawczych lub edukacyjnych, zwiększających wiedzę o atrakcjach turystycznych gminy i regionu. Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów. Już na etapie składania wniosków (od 24 kwietnia) uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjno-doradczy, dzięki któremu będzie można uzyskać wsparcie doradcze (osobiste, telefoniczne lub mailowe).

DLA KOGO KONKURS?

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe z Gminy Rzgów działające na rzecz Gminy Rzgów oraz grupy nieformalne i samopomocowe mieszkańców Gminy.

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ: 20.05.2017 – 17.11.2017

JAK ZDOBYĆ GRANT?

Wnioski składane będą na formularzach papierowych wniosków udostępnionych na stronach www organizatorów, na których znajda się również szczegółowe informacje o konkursie: Regulamin KonkursuWzór sprawozdania, Wniosek dla grupy na założenie organizacji, Wniosek składany przez grupę nieformalną z organizacją, Wniosek dla organizacji pozarządowej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24.04.2017 do 8.05.2017

 

 

Czytaj dalej