Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

42 231-31-01

opus@opus.org.pl

Aktualności

StartAktualności
StartAktualności

Powiedz czego chcesz - Widzewskie Domy Kultury zapraszają mieszkańców!

dnia 21 Mar, 2017 in Aktualności ogólne i organizacyjne przez Maria Nowakowska

Czy myślałeś/aś kiedyś o tym, jak w ciekawy sposób spędzać czas w okolicy?

Znasz pasjonatów, którzy chcieliby podzielić się swoją pasją, a może sam/a kimś takim jesteś?

Chciałbyś/abyś, by w sąsiedztwie więcej się działo?

Jeżeli na choćby jedno pytanie odpowiedziałeś tak – świetnie, mamy coś dla Ciebie! Trzy lokalne ośrodki kultury – „Ariadna”, „502” i „Widok” – wychodzą naprzeciw mieszkańcom, chcąc poznać ich marzenia, talenty i potrzeby kulturalne. Temu właśnie służy ankieta, dzięki której możesz opowiedzieć o swoich pomysłach i odczuciach, dotyczących form spędzania czasu wolnego. Oprócz ankiety zaplanowano spotkania z mieszkańcami - pierwsze z nich już w tym tygodniu (daty i miejsca znajdziesz na plakacie poniżej).

Wkrótce ogłoszony zostanie konkurs, w którym do dyspozycji mieszkańców będą małe granty na realizację – we współpracy z domami kultury – rozmaitych wydarzeń. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże lepiej przygotować jego zasady i dowiedzieć się, czego naprawdę potrzebują lokalni aktywiści, czyli co domy kultury mogą zrobić dla Ciebie i co Ty możesz zrobić dla nich.

Ankieta dostępna pod linkiem. Więcej informacji na stronie i Facebooku Widzewskich Domów Kultury.

 

17353606 1373044932763161 1240468926769942868 n

Czytaj dalej

Praca szuka człowieka - coach regionalny

dnia 15 Mar, 2017 in OWES region przez Maria Nowakowska

Centrum OPUS zatrudni doradcę/coacha na umowę o pracę (1/2 etat/um. cywilnoprawna) do projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej”.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe

- co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z zakresem zadań na stanowisku

- doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ES, jednostkami samorządu terytorialnego,

- znajomość podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ES,

- umiejętność pracy zespołowej,

- prawo jazdy kat. B, własny samochód.

 

Obowiązki:

- prowadzenie wsparcia doradczego dla 5 grup nieformalnych w zakresie utworzenia podmiotu ES,

- wsparcie doradcze dla grup w zakresie opracowania i realizacji planu rozwoju organizacji, w tym rozwoju planu działań ekonomicznych,

- monitoring realizacji działań w zakresie otrzymanego mikrowsparcia,

- monitroring wydatków w ramach prowadzonego mikrowsparcia,

- usługi prowadzone będę na obszarze powiatów piotrkowskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, bełchatowskiego. 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres opus@opus.org.pl do dnia 27 marca 2017 r. godz.14.00.

Prosimy na CV złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum OPUS zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,poz.922)."

Kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami. Data rozpoczęcia pracy do 1 kwietnia 2017 r.

logoowes

Czytaj dalej

Praca szuka człowieka - doradca/czyni ogólny/a w regionie

dnia 15 Mar, 2017 in OWES region przez Maria Nowakowska

Centrum OPUS zatrudni doradcę na umowę o pracę (1/2 etat/um. cywilnoprawna) do projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej”.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe (w tym udokumentowany rok pracy w OWES),

- doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ES, jednostkami samorządu terytorialnego,

- znajomość podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ES,

- umiejętność pracy zespołowej,

- prawo jazdy kat. B, własny samochód.

Obowiązki:

- prowadzenie usług doradczych na obszarze powiatów bełchatowskiego, piotrkowskiego w zakresie tworzenia podmiotów ES, źródeł finansowania działań podmiotów ES,

- współpraca z lokalnymi samorządami w zakresie realizacji oferty OWES,

- współpraca z lokalnymi podmiotami ES i organizacjami pozarządowymi,

- współpraca z doradcami specjalistycznymi,

- organizacja spotkań doradczych indywidualnych i grupowych,

- organizacja techniczna spotkań, szkoleń lokalnych.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres opus@opus.org.pl do dnia 27 marca 2017 r. do godz. 14.00.

Prosimy na CV złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum OPUS zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,poz.922)".

Kontaktować będziemy się tylko z wybranymi osobami. Data rozpoczęcia pracy do 1 kwietnia 2017 r.

logoowes

Czytaj dalej

Szkolenie z zakładania organizacji - 25-26.03

dnia 14 Mar, 2017 in OWES Łódź przez Maria Nowakowska

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakładania i podstaw rozliczania organizacji pozarządowej!

Odbędzie się ono w Poziomie Wyżej (ul. Piotrkowska 56, I piętro) w sobotę i niedzielę 25 i 26.03 r. w godzinach 9.00-15. Na szkoleniu, oprócz naszego doświadczonego trenera i doradcy Krzysztofa Smuga oraz nieocenionej księgowej Katarzyny Książczak, będą czekały na Was materiały edukacyjne, catering i obiad.

Warunki udziału:

- szkolenie kierowane jest tylko do osób mieszkających w Łodzi (mowa o zamieszkaniu, nie zameldowaniu :)

- wszyscy biorący udział muszą wypełnić ankietę zgłoszeniową

- wszyscy biorący udział w szkoleniu będą musieli wypełnić na sali dokument zgłoszeniowy, który zamieszczamy poglądowo pod linkiem

Jesteście zainteresowani? A może znacie kogoś, kto by się wybrał na takie szkolenie? Zaproście chętnych na wydarzenie na Facebooku.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu, Maria Nowakowska, mnowakowska@opus.org.pl.

Czytaj dalej

Spotkanie edukacyjne "Zatrudnianie pracownika od podstaw" - Łódź

dnia 25 Lut, 2017 in OWES Łódź przez Maria Nowakowska

Zapraszamy Państwa na spotkanie edukacyjne dotyczące zatrudniania pracowników. Do wyboru są dwa terminy: 14.03 (wtorek, w godzinach 15-19) i 18.03 (sobota, w godzinach 10-14). Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" i jest adresowane do osób indywidualnych z Łodzi, grup nieformalnych z Łodzi i członków/pracowników/wolontariuszy organizacji nieprowadzących działalności ekonomicznej z siedzibą w Łodzi.

Wśród zagadnień poruszonych na szkoleniu znajdą się wszelkie procedury związane z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, w tym w szczególności druki potrzebne do zatrudnienia, formularze danych, zakresy do umów, wzory umów, zawartość akt osobowych. 

Zgłoszenia należy przesłać do 10.03 za pośrednictwem formularza.

16905051 1634819096528572 7600821146087127963 o

Czytaj dalej

Nabór na przedłużone wsparcie pomostowe

dnia 07 Lut, 2017 in OWES region przez Maria Nowakowska

Realizator Projektu, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej" (§ 4 ust. 20-26)  ogłasza nabór wniosków o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej”.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się jedynie Przedsiębiorstwa Społeczne, które otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe w ramach naboru wniosków na przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy. Podmioty, o których mowa powyżej muszą złożyć Realizatorowi projektu nie później niż w piątym miesiącu licząc od dnia podpisania umowy o przyznanie wsparcia pomostowego wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (pod pojęciem „wniosek” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie, tj. formularz Wniosku o udzielenie wydłużonego  wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.)

Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe

Załącznik 1 do ww. wniosku

Załącznik 2 do ww. wniosku

OCENA WNIOSKÓW dokonywana będzie przez powołaną przez Realizatora komisję. Warunkiem przejścia do oceny merytorycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku pod względem formalnym. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku, Beneficjent Pomocy wzywany jest do dokonania stosownych uzupełnień/poprawek w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, wysłanego drogą elektroniczną na wskazany we wniosku przez Uczestnika Projektu adres mailowy. Uzupełnienie lub poprawa wniosku może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Realizatora i jest dokonywane jednokrotnie. Niedokonanie uzupełnień w terminie, skutkuje odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Kryteria formalne:

- wypełniony czytelne w języku polskim wniosek,

- kompletny wniosek złożony osobiście lub pocztą (liczy się data wpłynięcia) do dnia wskazanego bezpośrednio uczestnikowi projektu przez Realizatora,

- wniosek podpisany we wskazanych miejscach, a załączone kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Lista rankingowa ocenionych wniosków, zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie: www.opus.org.pl. Kwoty dotacji przyznane przez Realizatora nie podlegają negocjacjom.

Czytaj dalej

Rusza Konkurs OWES na lepszy start - region

dnia 01 Lut, 2017 in OWES region przez Maria Nowakowska

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje o uruchomieniu w dniu 1 lutego 2017 roku drugiego konkursu wspierającego finansowo mikrowsparciem od 1500 zł do 5000 zł grupy nieformalne zakładające nowe organizacje pozarządowe w wybranych powiatach województwa łódzkiego: bełchatowskim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, sieradzkim,wieruszowskim i w mieście Piotrków Trybunalski.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza wniosku w wersji elektronicznej (PDF ewentualnie skanu formularza) na adres opus@opus.org.plod 1 lutego 2017 do 15 marca 2017 do godz. 16.00. Nie trzeba składać wersji papierowej.

Druga edycja Konkursu „OWES na lepszy start — REGION II”  skierowana jest do aktywistów działających w grupach nieformalnych (grupa nieformalna to grupa licząca minimum 3 osoby) z województwa łódzkiego z powiatów: radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, piotrkowskiego lub Miasta Piotrków Trybunalski, którzy chcą założyć organizację z działalnością ekonomiczną.

We wniosku wystarczy opisać pomysł na organizację, jej odbiorców i planowane przyszłe działania. W ramach konkursu przewidziano przyznanie mikrowsparcia (inkubacyjne pakiety rozwojowe) na założenie organizacji od 1500 złotych do 5000 złotych! Oprócz pieniędzy dla laureatów konkursu przygotowaliśmy wsparcie doradcze i mentoring (czas trwania: 8 miesięcy), pomagające w tworzeniu statutu i przygotowywaniu organizacji na podbój świata. Wypełnienie formularza (w wersji papierowej i elektronicznej) również nie będzie trudne, ponieważ i na tym etapie otrzymujecie wsparcie doradcze.

W razie pytań, a przede wszystkim pomocy doradczej można już dzwonićkoordynatora Agnieszki Podgórskiej 42 231 31 01, e mail: apodgórska@opus.org.pl

W pierwszym konkursie w 2016 roku dzięki wsparciu srodkami finansowymi oraz doradztwem specjalistycznym powstało w ww powiatach 12 nowych organizacji.

O przebiegu naboru w konkursie i jego wynikach będziemy informować na bieżąco.

Wniosek konkursowy

Regulamin konkursu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Sprawozdanie z realizacji

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko coacha/opiekuna

dnia 30 Sty, 2017 in Aktualności ogólne i organizacyjne przez Maria Nowakowska

W związku z realizacją projektu "Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na stanowisko pracy opiekunka/opiekunki grup nieformalnych mających zarejestrować w projekcie swoją organizację.

Wymagamy dobrej znajomości podstaw prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich działalności ekonomicznej (działalność odpłatna i gospodarcza).

Mile widziane będzie doświadczenie w biznesie oraz umiejętność motywowania uczestników do pracy nad własną organizacją.

Głównym zadaniem opiekuna/opiekunki będzie konsultacja dokumentów rejestrowych i współtworzenie z uczestnikami planu rozwoju i ekonomizacji organizacji. 

Wymiar pracy to 1/2 etatu, w ramach którego opiekun/opiekunka współpracuje z 6 grupami nieformalnymi (po 3 osoby każda). 

Zgłoszenia - CV oraz list motywacyjny - prosimy kierować na adres mnowakowska@opus.org.pl

Nabór trwa do 6.02., do godziny 12.00.

Czytaj dalej