Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Aktualności Spółdzielnie OWES

Zapraszamy do składania wniosków na wsparcie pomostowe przedłużone

on .

W ramach projektu „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES" Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja- Ty -My" zapraszają do składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego przez grupy uczestniczące w projekcie, z którymi zostały podpisane umowy o wsparcie pomostowe w ramach III edycji projektu.

Rozmowy są przeprowadzane z uczestnikami projektu, na których przyznawane jest wsparcie pomostowe przedłużone.

Lista rankingowa IV edycja

on .

W dniu dzisiejszym zakończyła się rekrutacja do projektu "OWES - wsparcie przedsiębiorczości społecznej, modele rozwoju ES".

Poniżej publikujemy listy rankingowe.

Informujemy, że kandydatom, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji list tj do dnia 21.01.2014r do godziny 16.00. Termin na odwołanie został skrócony ze względu na pilny tryb rekrutacji.
Zasady składania odwołań zostały zwarta w Regulaminie Rekrutacji.
 

Lista rankingowa osób fizycznych chcących przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej

on .

Z przyjemnością informujemy, że w ramach dodatkowego naboru do projektu „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES" przyznano wsparcie finansowe dla 1 osoby przystępującej do istniejącej spółdzielni socjalnej ISSA. Gratulujemy.
 
Szczegółowa punktacja z oceny wniosku przez ekspertów z Komisji Oceny Wniosków naboru znajduje się w liście rankingowej, która została obecnie zgłoszona do akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w dokumentach, w przypadku zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Pracy. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
 
Szczegółowych informacji udziela Agata Hermanowicz e-mail: ahermanowicz@opus.org.pl, Tel 42 231 31 01
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My"
 

Wyniki III naboru na dofinansowanie uruchomienia spółdzielni socjalnych - listy rankingowe

on .

W dniach 8 i 12 lipca 2013 odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grup biorących udział w III edycji projektu "OWES- wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES"
 
Wyłoniono grupy zaakceptowane do dofinansowania działalności spółdzielni socjalnej: 3 grupy osób fizycznych planujących założenie spółdzielni socjalnej, 2 grupy osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej oraz 1 osobę przystępującą do istniejącej spółdzielni socjalnej.
 
Gratulujemy !!!
 
Kolejnym krokiem jest rejestracja spółdzielni socjalnej - będziemy kontaktować się w najbliższych dniach
 
Przypominamy także, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego w ramach pojektu "OWES - wsparcie spółdzielczości socjalne, modele rozwoju ES"  par. 3 pkt 26 przysługuje Państwu prawo do odwołania się od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie do 22 lipca do godziny 16.00. (odwołując się co do poszczególnych kryteriów oceny wraz z usasadnieniem). Realizator udziela na prośbę uczestników, informacji na temat punktacji oraz uzasadnienia oceniających.
 
Szczegółowa punktacja znajduje się w poniższych listach rankingowych
 

Wyniki dodatkowego naboru dla osób przystępujących do spółdzielni socjalnej

on .

Z przyjemnością informujemy, że w ramach dodatkowego naboru do projektu „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES" wyłoniono do dofinansowania 1 osobę przystępująca do istniejącej spółdzielni socjalnej ISSA.
 
Gratulujemy.
 
Szczegóły naboru znajdują się w liście rankingowej, która została obecnie zgłoszona do akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w dokumentach, w przypadku zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Pracy. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
 
Szczegółowych informacji udziela Agata Hermanowicz e-mail: ahermanowicz@opus.org.pl, Tel 42 231 31 01
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My"
 

Centrum OPUS

Siedziba w Łodzi
pl. Wolności 2 (lewa oficyna)
91-415 Łódź
tel. 42 231-31-01, 42 632-22-18
fax 42 231-31-02
email: opus@opus.org.pl 
 
KRS: 0000057288
NIP: 726-23-03-797
REGON: 472235507
 
facebook.com/CentrumOPUS
@CentrumOPUS

Biura lokalne

Biuro lokalne w Kutnie
ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
kom. 502 570 822
 
Biuro lokalne w Piotrkowie Tryb.
Al. 3 Maja 33
97 – 300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 32 34,
kom. 504 201 155
e-mail: piotrkow@opus.org.pl
 
 
 

Mapa wsparcia

mapapowiatyopus1