Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

42 231-31-01

opus@opus.org.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

StartProjektyEkonomia społecznaOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
StartProjektyEkonomia społecznaOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt

Spółdzielnie 

Nazwa projektu: „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES”

Koordynator: Małgorzata Stępień-Dudek

Kontakt: mstepien@opus.org.pl

Okres realizacji: 01.11.2011-30.06.2015

owes logo

Opis projektu

Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo - doradcze na etapie rekrutacji, przyznanie środków finansowych (wsparcie finansowe i pomostowe przez 12 m-cy), wsparcie na etapie działania spółdzielni (IDS, doradztwo specjalistyczne), wsparcie psychologiczno-motywacyjne, model partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz tworzenia i finansowania Lokalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej, monitoring i ewaluacja.

Celem projektu jest rozwój idei spółdzielczości socjalnej jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. łódzkim oraz budowa modeli zapewniających długookresowe źródła finansowania instytucji otoczenia ES oraz spółdzielczości socjalnej.

Zapraszamy do składania wniosków na wsparcie pomostowe przedłużone

opublikowano w Aktualności Spółdzielnie OWES przez Agata Hermanowicz

11 Mar, 14
W ramach projektu „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES" Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja- Ty -My" zapraszają do składania wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego przez grupy uczestniczące w projekcie, z którymi zostały podpisane umowy o wsparcie pomostowe w ramach III edycji projektu.

Rozmowy są przeprowadzane z uczestnikami projektu, na których przyznawane jest wsparcie pomostowe przedłużone.

Czytaj dalej

Wyniki III naboru na dofinansowanie uruchomienia spółdzielni socjalnych - listy rankingowe

opublikowano w Aktualności Spółdzielnie OWES przez Agata Hermanowicz

15 Lip, 13
W dniach 8 i 12 lipca 2013 odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla grup biorących udział w III edycji projektu "OWES- wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES"
 
Wyłoniono grupy zaakceptowane do dofinansowania działalności spółdzielni socjalnej: 3 grupy osób fizycznych planujących założenie spółdzielni socjalnej, 2 grupy osób prawnych planujących założenie spółdzielni socjalnej oraz 1 osobę przystępującą do istniejącej spółdzielni socjalnej.
 
Gratulujemy !!!
 
Kolejnym krokiem jest rejestracja spółdzielni socjalnej - będziemy kontaktować się w najbliższych dniach
 
Przypominamy także, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego w ramach pojektu "OWES - wsparcie spółdzielczości socjalne, modele rozwoju ES"  par. 3 pkt 26 przysługuje Państwu prawo do odwołania się od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie do 22 lipca do godziny 16.00. (odwołując się co do poszczególnych kryteriów oceny wraz z usasadnieniem). Realizator udziela na prośbę uczestników, informacji na temat punktacji oraz uzasadnienia oceniających.
 
Szczegółowa punktacja znajduje się w poniższych listach rankingowych
 

Czytaj dalej

Wyniki III edycji rekrutacji do projektu: "OWES - wsparcie spółdzielczości społecznej, modele rozwoju ES"

opublikowano w Aktualności Spółdzielnie OWES przez Anna Sikorska

15 Kwi, 13

W dniu 15.04.2013r.  Komisja Rekrutacyjna wyłoniła grupę uczestników projektu „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej (…)”. 

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Wszystkich kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie pragniemy poinformować o  prawie  do  wniesienia  odwołania  od  decyzji  Komisji  Rekrutacyjnej.
 
W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie grupa/indywidualna osoba fizyczna chcąca przystąpić do istniejącej  spółdzielni  socjalnej  może  złożyć  na  piśmie (osobiście lub pocztą na adres biura w Łodzi - uwaga liczy się data stempla pocztowego) odwołanie  do  Rady  Partnerów  w  terminie  tygodnia  od  dnia uzyskania informacji o jej nie zakwalifikowaniu do Projektu. Procedura odwołania jest szczegółowo opisana w regulaminie rekrutacyjnym w paragrafie 4 w ust. 37 i następnych, dostępnym na stronie: www.opus.org.pl/spoldzielnie oraz w Punktach Informacyjnych projektu w Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach.

Informujemy również, iż po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, wszystkie listy rankingowe realizator projektu ma obowiązek przekazać do akceptacji IP2 tzn. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi.

Listy rankingowe zaakceptowane przez IP2 są ostatecznymi wynikami rekrutacji.  Niezwłocznie  po zatwierdzeniu  przez  IP2  ostatecznej wersji list rankingowych, realizator projektu  poda je do wiadomości  Kandydatów (opublikuje na stronach internetowych Centrum OPUS i Stowarzyszenia Ja Ty My).

Czytaj dalej

Wyniki dodatkowego naboru dla osób przystępujących do spółdzielni socjalnej

opublikowano w Aktualności Spółdzielnie OWES przez Agata Hermanowicz

09 Lip, 13
Z przyjemnością informujemy, że w ramach dodatkowego naboru do projektu „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES" wyłoniono do dofinansowania 1 osobę przystępująca do istniejącej spółdzielni socjalnej ISSA.
 
Gratulujemy.
 
Szczegóły naboru znajdują się w liście rankingowej, która została obecnie zgłoszona do akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w dokumentach, w przypadku zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Pracy. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
 
Szczegółowych informacji udziela Agata Hermanowicz e-mail: ahermanowicz@opus.org.pl, Tel 42 231 31 01
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My"
 

Czytaj dalej