Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

(42) 207 73 39

opus@opus.org.pl

Infografiki

StartInfografiki
StartInfografiki

Infografiki edukacyjne: aktywność społeczna seniorów

W trakcie realizacji projektu zbierane były  uwagi osób 60+, dotyczące mechanizmów partycypacji seniorów, m.in. wolontariatu na rzecz dobra wspólnego i planowania różnych działań inicjowanych przez nieformalne grupy obywatelskie seniorów zmieniających przestrzeń publiczną z korzyścią dla lokalnej wspólnoty lub skierowanych do pokolenia rówieśników. Z ich uwzględnieniem stworzonych zostało 9 kolorowych infografik obrazujących w sposób zrozumiały dla osób starszych hasła: Wolontariat krok po kroku oraz poszczególne etapy działania na rzecz dobra wspólnego; Od zidentyfikowania lokalnej potrzeby do planu i realizacji. Infografiki współtworzyli uczestnicy wraz z zespołem złożonym z autora treści merytorycznej (specjalista ds. partycypacji i inicjatyw obywatelskich), doświadczonego redaktora i grafika.