Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

(42) 207 73 39

opus@opus.org.pl

Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

StartAktualnościAktualności ogólne i organizacyjneRegionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej
StartAktualnościAktualności ogólne i organizacyjneRegionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej

opublikowano w Aktualności ogólne i organizacyjne przez Magdalena Pilarska-Jędrzejczak

22 11, 17

W imieniu Regionalnego  Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Kiedy: 8 grudnia 2017 roku

Gdzie: w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 

Dla kogo: wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) oraz otoczenia (jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego.

Cel: wzmacnienie  Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez zwiększanie widoczności ich produktów i usług, co ma kluczowe znaczenie dla wzrostu ilości miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. W trakcie spotkania zostaną wręczone certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Znak „Zakup Prospołeczny” jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” będzie wyróżniać jednostki spośród PES działających na terenie województwa łódzkiego. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku PES jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonywanych z wykorzystaniem potencjału społecznego.

Zgłoszenia:  prosimy o przesłanie forumlarz zgłoszeniowy faxem 42 203 48 17 lub na adres mailowy rekrutacja.es@rcpslodz.pl, najpóźniej do dnia 04.12.2017 r.

Kontakt: Wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie proszę kierować do Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej tel. 42 203 48 28 lub 42 203 48 29, kontakt mailowy: a.bogusz@rcpslodz.pl, p.pietrzak@rcpslodz.pl