Wczytywanie.
Proszę czekać.

Menu

(42) 207 73 39

opus@opus.org.pl

Łódź Akademicka - ogłoszenie konkursu

StartAktualnościŁódź AkademickaŁódź Akademicka - ogłoszenie konkursu
StartAktualnościŁódź AkademickaŁódź Akademicka - ogłoszenie konkursu

Łódź Akademicka - ogłoszenie konkursu

opublikowano w Łódź Akademicka przez Maria Nowakowska

30 05, 17

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie grantowym "Łódź akademicka"*, dofinansowego ze środków Urzędu Miasta Łodzi, skierowanego do organizacji pozarządowych z obszaru szeroko rozumianej nauki i edukacji. 

Nabór w konkursie rozpocznie się 1.06.17 i potrwa do 22.06.17, wnioski grantowe będzie można składać przez generator na stronie Witkac.pl od 7.06.17.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi:

- Regulamin

- Wniosek aplikacyjny

- Karta oceny formalnej

- Karta oceny merytorycznej

- Wzór umowy

- Wzór sprawozdania

O dofinansowanie można się ubiegać w 5 kategoriach:

a. realizacja krótkoterminowych wizyt autorytetów naukowych w łódzkich ośrodkach naukowych i badawczych, które mają obejmować łącznie min. 6 godzin, ogólnodostępnych dla mieszkańców Łodzi (wymagane również zapewnienie transmisji online lub zamieszczenie filmu z całości wykładu w Internecie), wykładów wybitnych naukowców/specjalistów, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe, odznaczających się osiągnięciami o wysokiej randze w skali międzynarodowej w dziedzinie nauki, sztuki, gospodarki lub polityki; preferowane będą działania, które będą zakładać transmisje online, a także oferty zakładające udział laureatów Nagrody Nobla;

b. zapewnienie czynnego udziału studentów (z wyjątkiem wyjazdów indywidualnych, stażowych, praktyk) w zagranicznych sympozjach naukowych, zjazdach, konferencjach, konkursach, festiwalach, kursach szkoleniowych, itp., służących poszerzaniu wiedzy; wymianie doświadczeń; prezentacji dorobku naukowego lub artystycznego; nawiązaniu, rozwijaniu lub wzmocnieniu współpracy łódzkich ośrodków naukowych z zagranicznymi ośrodkami organizacjami czy pracownikami naukowymi; propagowaniu łódzkich osiągnięć naukowych za granicą; w ramach tego zadania dopuszcza się udział studentów wraz z ich opiekunami naukowymi;

c. budowa i wzmocnienie wizerunku Łodzi jako najlepszego miasta do studiowania w Polsce poprzez realizację kompleksowych działań skierowanych przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów studiów I stopnia z Łodzi, regionu łódzkiego, a także wybranych miast leżących poza granicami województwa łódzkiego; działania powinny przybliżyć adresatom prowadzonych działań m.in. bogatą i unikalną ofertą edukacyjną, a także kulturalną, turystyczną i rozrywkową Łodzi; pokazywać kampusy łódzkich uczelni; informować o prowadzonych przez łódzkie uczelnie rekrutacjach i oferowanych kierunkach studiów; przybliżać informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi (wynajem mieszkania, warunki życia w akademikach, komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.); informować o perspektywach zawodowych związanych z wyborem konkretnego kierunku studiów i łódzkim rynku pracy; przybliżać program „Młodzi w Łodzi”, itp.; preferowane będą działania, które będą przybliżać ofertę więcej niż 1 uczelni, skierowane do min. 500 odbiorców oraz wychodzące także poza obszar województwa łódzkiego; w ramach tego zadania dopuszcza się także realizację działań skierowanych do obcokrajowców stojących przed wyborem uczelni wyższej, potencjalnie zainteresowani podjęciem studiów w Polsce, w Łodzi, na łódzkiej uczelni publicznej, a także studentów zagranicznych uczelni potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus;

d. realizacja przedsięwzięć z przynajmniej jednym przedstawicielem sektora biznesowego (wymagany list intencyjny lub porozumienie o współpracy), których rezultatem będzie przygotowanie wzorów użytkowych, praw własności intelektualnych lub zgłoszeń patentowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub do Europejskiego Urzędu Patentowego;

e. realizację działań kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki przybliżających dorobek artystyczny łódzkich uczelni.

Okres realizacji działań: 1.07.17-15.11.17. 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa na etapie przygotowania ofert. Prosimy w tej sprawie o kontakt z Marią Nowakowską, mnowakowska@opus.org.pl.

 ABM 1496295806

*Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi” dofinansowane jest ze środków budżetu Miasta Łodzi.

 

o autorze